terapi_juhlin1200

Integrerad psykoterapi & föräldrastöd.

Jag erbjuder psykoterapi med affektiv relationell inriktning där integrativa inslag av KBT, ACT samt Mindfulness ingår. Mitt huvudfokus är att tillsammans med dig förstå dina symptom & svårigheter utifrån ditt relaterande till andra människor samt hur ditt förhållningssätt till ditt inre och yttre liv tar sig i uttryck. I detta arbete kan en relativt stor del handla om att förstå hur din historia format dig till den du är idag och hur du nu fungerar till livet som vuxen. Samtidigt som såklart huvudfokus ligger på det som går att förändra här & nu.

Jag är mer intresserad av vad som funkar och läker för människor i terapeutiska sammanhang snarare än vilka metoder som används. Det viktigaste är att metoder anpassar sig till dina behov och inte tvärtom. Därför kommer du finna mig trygg, öppen, nyfiken och engagerad till hur vi kan komma till rätta med det som är svårt för dig.

Min syn på människan och hennes välmående & utveckling är helhet. Så det är minst lika viktigt att få vara i, samt upptäcka, positiva sidor och styrkor hos sig själv i en psykoterapeutisk process som med det svåra och smärtsamma. (Positiv Psykologi)

Vanliga orsaker till varför vi söker psykoterapi och som jag kan hjälpa dig med:

  • känna dig mera trygg och stabil
  • vara snällare mot dig själv
  • slippa ångest & depression
  • bearbeta trauman
  • förändra relationsmönster
  • stöd kring föräldraskap
  • hjälp kring parrelation (tar även emot för parterapi)
  • hälsoångest
  • diagnoser såsom PTSD, Utmattningssyndrom, OCD, GAD, Paniksyndrom, Social fobi, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mm

*Som klient hos mig kan du alltid känna dig trygg med att allt arbete som utförs följer Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer.