20220503_232559_0000~2Kim har gedigen erfarenhet - som hjälpt tusentals människor på en mängd olika områden till sig själva, andra och livet. Totalt 15 år i branschen som terapeut, behandlare och coach har det nu blivit och med närmare 10 000 timmar i kliniskt psykoterapeutiskt arbete & coachande samtal har han stött på de flesta typer av människor & problem vid det här laget.

Han erhåller en terapeutexamen från SAPU som är Nordens ledande utbildningsinstitut inom integrerad känslofokuserad psykoterapi och har förutom grunderna inom KBT och Psykodynamiskt - vidareutbildning i bland annat Mindfulness, ACT & Motivational Interviewing (MI). Kim ansvarade för MBI (Mindfulnessbaserade interventioner i vården) i samarbete med Karolinska Institutet under några år och har därför också god insikt i systemteoretiska arbetssätt utifrån processarbete i grupphandledning och som familjeterapeut inom kommunal verksamhet.

Man finner honom starkt autentisk - transparent och trygg i kontakten där han upplevs genuint nyfiken och intresserad av just klienten och hur man kan komma tillrätta med specifikt deras utmaningar. Kim jobbar därför med en tydlig kommunikation som anpassas efter klientens typ av språk så att man kan hitta rätt lösning & rätt riktning, för rätt typ av problem.

Att leva som man lär är ett motto. Så förutom totalt 5 års akademisk bakgrund inom psykologi, pedagogik och behandling har han mer än 500 timmar i egenterapi, 300 timmar i gruppdynamisk psykoterapihandledning, över 2000 timmar mindfulnessmeditation och suttit retreats samt genomfört workshops hos dom främsta svenska & internationella experterna på sitt fält.

Så Kim är en ständig lärling som fortsätter förkovra sig inom det psykologiska utvecklingsfältet genom att vara up-to-date via böcker och podcast, kurser och vidareutbildningar.

Välkommen att höra av dig med din förfrågan om anpassat uppdrag!

Väl mött,

Kims_signatur

Kim Juhlin -din terapeut & coach.

Sagt om Kim Juhlin

Ola Schenström