Kim Juhlin terapi

Mental rådgivning & handledning.

För dig eller ditt företag som vill maxa er potential och utvecklas mot ett fokus.
Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål.

Jag kan hjälpa er att hitta inre förmågor och motivation till förändring. Vi jobbar med att tydliggöra vilka dina mål är och vilka steg ni behöver ta i nuet för att komma dit. En stor källa till förändringspotential i människan är att både hitta det som du vill till men även det som du vill bort ifrån.

Hjälper även er som behöver komma över hinder av olika slag, kommunikationssvårigheter och få stöd i konflikthantering eller andra typer av grupp-processer.

Snodd_juhlin1200

Stresshantering & mental träning.

Ett utav de vassaste mentala verktygen du kan få tillgång till när det kommer till personlig utveckling samt för att maxa din potential är Mindfulness, som idag är ett vedertaget empiriskt komplement inom psykoterapi, traumabehandling och coaching.

Jag hjälper dig eller ditt företag med att komma igång så att du får en vedertagen grund att kunna bygga vidare din utövning på.